thông tin liên hệ
Mr Hồng.
Tư Vấn
0985 176 356 - 0945 880 676

Phương Thúy
TP. Kinh Doanh - zalo: 0915363914

Mr Nam
KD1 - 0945 880 676

Mr Khương
KD2 - 0906033669

vận hành bảo trì

ĐỔ KEO CÁCH ĐIỆN MÁY KHUẤY CHÌM
ĐỔ KEO CÁCH ĐIỆN MÁY KHUẤY CHÌM
BẢO TRÌ BƠM ĐỊNH LƯỢNG
BẢO TRÌ BƠM ĐỊNH LƯỢNG
BẢO TRÌ HỆ KHUẤY
BẢO TRÌ HỆ KHUẤY
BẢO TRÌ BƠM BÙN
BẢO TRÌ BƠM BÙN
BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ
BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ
BẢO TRÌ LỌC BỤI
BẢO TRÌ LỌC BỤI
KEO HAI THÀNH PHẦN NHẬP KHẨU
KEO HAI THÀNH PHẦN NHẬP KHẨU
THAY DÂY CUROA MÁY NÉN KHÍ
THAY DÂY CUROA MÁY NÉN KHÍ
BẢO TRÌ MÁY KHUẤY CHÌM
BẢO TRÌ MÁY KHUẤY CHÌM
THAY DÂY ĐIỆN MÁY KHUẤY CHÌM
THAY DÂY ĐIỆN MÁY KHUẤY CHÌM
VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ