Lưu Lượng Kế

thông tin liên hệ
Mr Hồng.
Tư Vấn - 0985 176 356

Mr Khương
P. KD - zalo: 0906 033 669

Mr Nam
P. Kỹ Thuật - 0945 880 676

-

Chia sẻ lên:
Giá Thể MBBR  25* 10

Giá Thể MBBR 25* 10

Mô tả chi tiết
http://ndvietnam.vn/img_products/3665/gia the.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giá Thể MBBR  25* 10
Giá Thể MBBR 25* 10
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D100
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Đệm Vi Sinh Dạng Cầu D50
Bùn vi sinh xử lý nước thải
Bùn vi sinh xử lý nước thải
Màng MBR
Màng MBR
Hạt xốp Sifo
Hạt xốp Sifo
Đệm mút vi sinh Polyurethan
Đệm mút vi sinh Polyurethan
Đĩa phân phối khí tinh
Đĩa phân phối khí tinh
Tấm lắng Lamen
Tấm lắng Lamen