Công trình XLNT nhà máy FOSTER KCN Vsip Bắc Ninh

Công trình xử lý khói Nhà máy Thép Tiến Bộ- An Giang

Công trình nhà máy cán thép Đông Phương Phát - Bỉm Sơn -Thanh Hóa

Công trình XLNT Công ty TNHH xử lý môi trường sao sáng Bắc Ninh

Công trình XLNT Công ty cổ phần Euro – Ha – Phố nối A – Hưng Yên